+48 782 277 010, +48 22 840 36 91 info@perfect-displays.com.pl

Kontakt do Perfect Displays

DANE KONTAKTOWE

Perfect Displays Sp. z o.o.
ul. Ku Wiśle 7 lok. 60, 00-707 Warszawa

biuro:
tel.: +48 782 277 011, +48 22 840 36 91
fax: +48 22 486 32 60
info@perfect-displays.com.pl
serwis:
+48 506 286 194
serwis@perfect-displays.com.pl

Perfect Displays Sp. z o.o.

Ku Wiśle 7 lok. 60
00-707 Warszawa

Administratorem Państwa danych osobowych jest Perfect Displays Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7/60, 00-707 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rozpatrzeniem Państwa zgłoszenia, udzieleniem odpowiedzi na pytanie, w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia.

Państwa dane osobowe będą udostępnione pracownikom administratora oraz podmiotom zapewniającym obsługę IT systemów informatycznych. Dane, w zależności od zgłaszanej sprawy mogą zostać przekazane powiązanej spółce -Perfect Displays Integrator Sp. z o.o., w celu realizacji zapytania.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, kurierzy itp.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które tworzą Państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą e-maila: info@perfectdisplays.com.pl, za pomocą telefonu nr 22 840 36 91, droga pocztową: Perfect Displays Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7/60, 00-707 Warszawa.

Przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne.