+48 782 277 010, +48 22 840 36 91 info@perfect-displays.com.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego dla PKP Polskich Linii Kolejowych

Firma Perfect Displays Sp. z o.o. jako partner merytoryczny konsorcjum wykonawczego, zakończyła największe w Polsce wdrożenie zintegrowanego systemu wizualizacji dla Centrum Zarządzania Kryzysowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W zakres projektu wchodziła dostawa wraz z montażem i uruchomienie 23 szt. ścian video składających się z 46-cio calowych monitorów cienko ramkowych, 23 kompletnych systemów centralnego sterowania AMX, skalery, procesory graficzne oraz systemy dyskusyjne i nagłośnieniowe. W ramach swoich prac firma Perfect Displays wykonała również prace budowlane dostosowując istniejące pomieszczenia na potrzeby CZK jak również zaprojektowała i dostarczyła kompletną zabudowę meblową wraz z krzesłami dyspozytorskimi. Dodatkowo w całej infrastrukturze zaimplementowane zostało oprogramowanie do wizualizacji i dystrybucji alertów zdarzeń kryzysowych.

W chwili obecnej jest to największe wdrożenie zintegrowanego systemu wizualizacji zdarzeń kryzysowych . Zakres wykonanych przez Perfect Displays  prac  po raz kolejny potwierdza naszą pozycję, jako  lidera rynku systemów AV w Polsce.