Dostawa ściany wizualizującej proces nawęglania Elektrowni

Zakres prac:

– dostawa systemu wizyjnego złożonego z 16 monitorów 460 UT SAMSUNG

– demontaż starej ściany

– dostawa i montaż nowego stelaża nośnego firmy EDBAK

– system sterowania oparty na 2, 8 kanałowych komputerach klasy PC