Dostawa ściany wizualizującej proces nawęglania Elektrowni

Zakres prac:

- dostawa systemu wizyjnego złożonego z 16 monitorów 460 UT SAMSUNG

- demontaż starej ściany

- dostawa i montaż nowego stelaża nośnego firmy EDBAK

- system sterowania oparty na 2, 8 kanałowych komputerach klasy PC